THÔNG TIN TRUYỆN

Marvel Chi Kamen Rider

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Marvel Chi Kamen Rider

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Marvel Chi Kamen Rider - Đang tiến hành - Nuvita96

Giới thiệu truyện khoa huyễn hấp dẫn này:

Câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của Vương Tiểu Minh khi có trong mình đai lưng Decade được xuyên đến thế giới Marvel. Cũng tại đây hắn có đầy đủ các trang thiết bị quyền lực mà người khác hằng ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C22 - Chương 22 - Kamen Rider Faiz Card

9 tháng trước

C21 - Chương 21 - Tấm Card Mới

9 tháng trước

C20 - Chương 20 - Gia Nhập Shield

9 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Mơ Sao?

9 tháng trước

C2 - Chương 2 - Kamen Rider Đai Lưng

9 tháng trước

C3 - Chương 3 - Hàng Xóm Matt

9 tháng trước

C4 - Chương 4 - Quái Vật Xuất Hiện

9 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chuẩn Bị Trang Bức

9 tháng trước

C6 - Chương 6 - Hensin - Biến Thân

9 tháng trước

C7 - Chương 7 - Kiếm Card Rider

9 tháng trước

C8 - Chương 8 - Nhận Người

9 tháng trước

C9 - Chương 9 - Đồ Án Riderbook

9 tháng trước

C10 - Chương 10 - Final Attack Rider - Kích Tối Hậu

9 tháng trước

Trang 1/3

BÌNH LUẬN TRUYỆN