THÔNG TIN TRUYỆN

Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện

Thể loại: Ngôn Tình ,Nữ phụ

Tác giả: Thâm Uyên Vô Sắc

Tình trạng: Hoàn Thành

Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện

Là một độc giả có khả năng đọc nhằm bộ truyện online nào thì Thương Viêm cũng có thể vừa Lôi vừa Sue(*).

[Lôi là đọc trúng thể ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C101 - Chương 101 - Ngoại Truyện: Lưu Sở Thiên Và Lâm Lăng

2 năm trước

C100 - Chương 100 - Phiên Ngoại: Tiểu Tam Nhi

2 năm trước

C99 - Chương 99 - Kết

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Tiết Tử

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Bắt Đầu

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Hệ Thống Xuất Hiện

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Nhân Vật Chính

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Thăm

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Ca (Anh)

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Camera? Hủy Đi!

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Rời Nhà Trốn Đi

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Ra Vào Không Gian Có Vấn Đề

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Nữ Nhân

2 năm trước

Trang 1/11

BÌNH LUẬN TRUYỆN