Truyện Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Tử Phi Ninh

Tình trạng: Còn Tiếp...

Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi

Truyện Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi của tác giả Tứ Phi Ninh là một câu chuyện ngôn tình hiện đại đầy xúc cảm ra mắt trong tháng này.

"Mami hãy nói cho con biết ba con là người nào đi! nếu ba là tội phạm thì con cũng không chê đâu" Điền Bảo Bảo ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C75 - Chương 75 - Chương 73

4 tháng trước

C74 - Chương 74 - Chương 72

4 tháng trước

C73 - Chương 73 - Chương 71

4 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Tiểu Dẫn (Đầu)

9 tháng trước

C2 - Chương 2 - Tiểu Dẫn (Cuối)

9 tháng trước

C3 - Chương 3 - Chương 1-3

9 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 2

9 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 3

9 tháng trước

C6 - Chương 6 - Chương 4

9 tháng trước

C7 - Chương 7 - Chương 5

9 tháng trước

C8 - Chương 8 - Chương 6

9 tháng trước

C9 - Chương 9 - Chương 7

9 tháng trước

C10 - Chương 10 - Chương 8

9 tháng trước

Trang 1/8

BÌNH LUẬN TRUYỆN