Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện Ngược

Tác giả: Mèo Lười

Tình trạng: Ngưng

Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Thể loại: Hiện đại, nữ cường, ngược, dị năng

Mị chính là một con mèo xấu xí lại ngu si, háo sắc. Mị là một con mèo sắp bị đuổi khỏi nơi ở. Vì vậy, mị chính là một nữ phụ văn chân chính. 

Cho nên mấy tên nam nhân các người hãy mở to mắt ra, sửa ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C20 - Chương 20 - Chạy Trốn (2)

7 tháng trước

C19 - Chương 19 - Chạy Trốn (1)

10 tháng trước

C18 - Chương 18 - Casino

12 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Sự Ra Đời Không Được Chào Đón

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Lăng Tiêu Trữ

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Lăng Tiêu Trữ 2

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Minh Lão Gia Chủ

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Thoát Nạn Như Trò Đùa

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Từ Đường Minh Gia

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Văn Tự Cổ Đại - Ác Ma Chân Chính (1)

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Văn Tự Cổ Đại - Ác Ma Chân Chính (2)

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Văn Tự Cổ Đại - Ác Ma Chân Chính (3)

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Văn Tự Cổ Đại - Ác Ma Chân Chính (4)

1 năm trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN