THÔNG TIN TRUYỆN

Minh Cung Truyện

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Minh Cung Truyện

    Đánh giá: 10 /10 từ 4 lượt

Like ngay:

Minh Cung Truyện - Đang tiến hành - Trác Phương Nghiên

Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:

Vào năm nào đó một nữ nhi xuất thân thứ xuất bị người khác coi thường, thì nay đã từng bước từng bước leo lên ngôi vị Hoàng Qúy Phi, nàng ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C93 - Chương 93 - Lời Cuối - Những Bông Hoa Trong Tử Cấm Thành

6 tháng trước

C92 - Chương 92 - - Hết Quyển 1 -

6 tháng trước

C91 - Chương 91 - Ngã Ái U Lan Dị Chúng Phương (Hạ)

6 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Minh Cung Truyện - Lời Tác Giả Phương Nghiên

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 1-2: Hậu Cung Thời Minh - Minh Cung Truyện

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 1-3: Tử Cấm Thành - Huyết Tiễn

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 1-4: Cuồng Ca Thống Ẩm - Lai Phỏng Nhạn Khâu Xứ (Đã Sửa 25/7/18)

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 2: Biệt Tác Thâm Cung Nhất Đoạn Sầu (Đã Sửa 21/7/2018)

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 3: Yến Ngữ Như Thương Cựu Quốc Xuân (Đã Sửa 25/7/2018)

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 4: Lưu Thủy Lạc Hoa Xuân Khứ Dã (Đã Sửa 25/7/2018)

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 5: Lạc Hoa Tịch Tịch Hoàng Hôn Vũ (Đã Sửa 25/7/2018)

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 6: Minh Nguyệt Hà Thời Chiếu Ngã Hoàn (Đã Sửa 25/7/18)

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 7: Thâm Viện Nguyệt Minh Nhân Tĩnh (Đã Sửa 25/7/18)

2 năm trước

Trang 1/10

BÌNH LUẬN TRUYỆN