THÔNG TIN TRUYỆN

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

    Đánh giá: 6 /10 từ 2 lượt

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đô Thị, Giá Không, Hiện Đại, Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Nữ Cường, Xuyên Nhanh

Mỗi thế giới ngoài nam nữ chính ra còn cần các nhân vật phản diện để làm nền, hỗ trợ và giúp đỡ các nhân vật ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C38 - Chương 38: Đại gia, ta là chạy đường (38)

4 ngày trước

C37 - Chương 37: Đại gia, ta là chạy đường (37)

4 ngày trước

C36 - Chương 36: Đại gia, ta là chạy đường (36)

2 tuần trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C2 - Chương 2: Đại gia, ta là chạy đường (2)

3 tuần trước

C3 - Chương 3: Đại gia, ta là chạy đường (3)

3 tuần trước

C4 - Chương 4: Đại gia, ta là chạy đường (4)

3 tuần trước

C5 - Chương 5: Đại gia, ta là chạy đường (5)

3 tuần trước

C6 - Chương 6: Đại gia, ta là chạy đường (6)

3 tuần trước

C7 - Chương 7: Đại gia, ta là chạy đường (7)

3 tuần trước

C8 - Chương 8: Đại gia, ta là chạy đường (8)

3 tuần trước

C9 - Chương 9: Đại gia, ta là chạy đường (9)

3 tuần trước

C10 - Chương 10: Đại gia, ta là chạy đường (10)

3 tuần trước

C11 - Chương 11: Đại gia, ta là chạy đường (11)

3 tuần trước

Trang 1/4

BÌNH LUẬN TRUYỆN