Mục Thần Ký | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Mục Thần Ký

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Trạch Trư

Tình trạng: Còn Tiếp...

Mục Thần Ký

Trời tối, đừng ra ngoài" - Câu nói huyền thoại này trong truyện Mục Thần Ký của tác giả Trạch Thư đã được truyền lưu ở Tàn Lão thôn từ rất nhiều năm trước, cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được truyệnnày. Có điều, câu nói ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C855 - Chương 747 - Chương 745: Trên Biển Kiếm Như Rồng

Hôm qua

C854 - Chương 746 - Chương 744: Thiếu Niên Áo Xanh Lỗi Lạc Rời Đi

Hôm qua

C853 - Chương 745 - Chương 743: Ích Thiên Cung

Hôm qua

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Trời Tối, Đừng Ra Ngoài.

11 tháng trước

C2 - Chương 2 - Máu Tứ Linh.

11 tháng trước

C3 - Chương 3 - Thần Thông.

11 tháng trước

C4 - Chương 4 - Thiên Ma Tạo Hóa Công.

11 tháng trước

C5 - Chương 5 - Ly Giang Ngũ Lão.

11 tháng trước

C6 - Chương 6 - Nhóc Tỳ, Chết

11 tháng trước

C7 - Chương 7 - Linh Thai Bích

11 tháng trước

C8 - Chương 8 - Túi Da Của Bà Bà

11 tháng trước

C9 - Chương 9 - Hồng Phấn Khô Lâu

11 tháng trước

C10 - Chương 10 - Bóng Tối Tập Kích

11 tháng trước

Trang 1/86

BÌNH LUẬN TRUYỆN

TRUYỆN HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn

2

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn

3

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn

5

Thần Tọa

Huyền Huyễn

6

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn

8

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN