Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Tình trạng: Còn Tiếp...

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Một điều đặc biệt trong truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ của tác giả Ngã Yếu Thành Tiên, hệ thống 006 dưới quyền điều giáo của cô đã có rất nhiều vị kí chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhưng một ngày xuyên không kia, tất cả các ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C58 - Chương 58 - Nhi Tử Của Tướng Quân (4)

4 giờ trước

C57 - Chương 57 - Nhi Tử Của Tướng Quân (3)

1 tuần trước

C56 - Chương 56 - Nhi Tử Của Tướng Quân (2)

2 tuần trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Con Trai Tổng Tài (1)

4 tháng trước

C2 - Chương 2 - Con Trai Tổng Tài (2)

4 tháng trước

C3 - Chương 3 - Con Trai Tổng Tài (3)

4 tháng trước

C4 - Chương 4 - Con Trai Tổng Tài (4)

4 tháng trước

C5 - Chương 5 - Con Trai Tổng Tài (5)

4 tháng trước

C6 - Chương 6 - Con Trai Tổng Tài (6)

4 tháng trước

C7 - Chương 7 - Con Trai Tổng Tài (7)

4 tháng trước

C8 - Chương 8 - Con Trai Tổng Tài (8)

4 tháng trước

C9 - Chương 9 - Con Trai Tổng Tài (9)

4 tháng trước

C10 - Chương 10 - Con Trai Tổng Tài (10)

4 tháng trước

Trang 1/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN