THÔNG TIN TRUYỆN

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả: Cự Trì Liệu

Tình trạng: Hoàn Thành

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Thể loại: Hệ thống, khoái xuyên, xuyên việt thời không, 1 x 1
Editor: miu_s2_booV
Nhân vật: Hạ Lăng 

Hạ Lăng bị cưỡng chế kí hiệp định với một cái hệ thống mang tên là "Nam thần công lược".
Từ đó trở đi, một ngày của Hạ Lãng chính ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C96 - Chương 96 - Phiên Ngoại: Phỏng Vấn

1 năm trước

C95 - Chương 95 - Chương 82

1 năm trước

C94 - Chương 94 - Chương 81-2

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - ✥ Đệ Nhất Vị: Mạt Thế ✥

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 7

1 năm trước

C8 - Chương 8 - ✥ Đệ Nhị Vị: Võng Văn ✥

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10

1 năm trước

Trang 1/10

BÌNH LUẬN TRUYỆN