NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC” | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC”

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Nam Lăng

Tình trạng: Hoàn Thành

NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC”

Cô và Hạ Tầm Giản có quan hệ không chính đáng đã gần một năm

Cô thừa nhận mình không được tính là cô gái tốt, năm đó một lòng muốn làm học trò của anh, kết quả lại ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C58 - Chương 58 - Bức Tranh Thứ Năm Mươi Tám (Hoàn)

9 tháng trước

C57 - Chương 57 - Chương 57

9 tháng trước

C56 - Chương 56 - Chương 56

9 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Bức tranh thứ nhất

2 năm trước

C2 - Bức tranh thứ hai

2 năm trước

C3 - Bức tranh thứ ba

2 năm trước

C4 - Bức tranh thứ tư

2 năm trước

C5 - Bức tranh thứ năm

2 năm trước

C6 - Bức tranh thứ sáu

2 năm trước

C7 - Bức tranh thứ bảy

2 năm trước

C8 - Bức tranh thứ tám

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Bức Tranh Thứ Chín

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Bức Tranh Thứ Mười

2 năm trước

Trang 1/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN