THÔNG TIN TRUYỆN

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện Sủng

Tác giả: Thất Bảo Tô

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Siêu phẩm Nguyên Vị Ngọt Ba Phần của tác giả Thất Bảo Tô thuộc thể loại hiện đại, ngôn tình sủng, ngọt ngào, nhẹ nhàng. Tiên Bối mắc chứng sợ giao tiếp cực kỳ nghiêm trọng, không tài nào nhìn thẳng người khác để nói chuyện.

Nhưng cô lại thầm mến một người ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C22 - Chương 22 - Vị Thứ Hai Mươi Hai

11 tháng trước

C21 - Chương 21 - Vị Thứ Hai Mươi Mốt

11 tháng trước

C20 - Chương 20 - Chương 20

11 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Vị Thứ Nhất (1)

11 tháng trước

C2 - Chương 2 - Vị Thứ Hai

11 tháng trước

C3 - Chương 3 - Vị Thứ Ba

11 tháng trước

C4 - Chương 4 - Vị Thứ Tư

11 tháng trước

C5 - Chương 5 - Vị Thứ Năm

11 tháng trước

C6 - Chương 6 - Vị Thứ Sáu

11 tháng trước

C7 - Chương 7 - Vị Thứ Bảy

11 tháng trước

C8 - Chương 8 - Vị Thứ Tám

11 tháng trước

C9 - Chương 9 - Vị Thứ Chín

11 tháng trước

C10 - Chương 10 - Vị Thứ Mười

11 tháng trước

Trang 1/3

BÌNH LUẬN TRUYỆN