Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Thể loại: Xuyên Không ,Mạt thế

Tác giả: Thuỷ Qủa Mộ Tư

Tình trạng: Hoàn Thành

Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Truyện Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế xoay quanh một lần ngoài ý muốn, Đường Yên "bi thống" xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mạt thế cô đã từng đọc, trở thành vật hi sinh nữ phụ, kiêu căng, cay nghiệt,...Không ổn chút ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C107 - Chương 107 - Ngoại Truyện

12 tháng trước

C106 - Chương 106 - Kết Thúc (3)

12 tháng trước

C105 - Chương 105 - Chương 101

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1

2 năm trước

C2 - Chương 2

2 năm trước

C3 - Chương 3

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 3-2

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 4-1

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 4-2

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 5-1

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 5.2

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 6

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 7

2 năm trước

Trang 1/11

BÌNH LUẬN TRUYỆN