THÔNG TIN TRUYỆN

Nho Lâm Ngoại Sử

Thể loại: Quân Sự

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Nho Lâm Ngoại Sử

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Cùng với truyện " Thủy Hử Truyện " của Thi Nại Am, "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần " Nho Lâm Ngoại Sử " (Chuyện Làng Nho) của Ngô Kính Tử là một tác phẩm giá trị nhất của tiểu thuyết kiếm hiệp, lịch sử Trung ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C56 - CHẾ ĐỘ KHOA CỬ VÀ NHỮNG CHỨC TƯỚC NHẮC ĐẾN TRONG SÁCH NÀY

4 năm trước

C55 - Thêm bốn khách thuật trước nghĩ sau Đàn một khúc cao sơn lưu thủy

4 năm trước

C54 - Giai nhân ốm, đoán số lầu xanh, Danh sĩ khờ dâng thơ quán đĩ

4 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Lấy Câu Chuyện Trình Bày Đại Nghĩa Mượn Người Tài Trau Chuốt Lời Văn

4 năm trước

C2 - Cụ Vương nhận bạn đồng khoa, ở trường thôn học Thầy Chu đỗ lên thượng đế 1 vừa lúc tuổi già

4 năm trước

C3 - Cụ học đạo cầm cân thi cử, lựa kẻ nhân tài Lão bán thịt giở ngón hung hăng, ổn khi báo tiệp

4 năm trước

C4 - Chay cầu hồn, hòa thượng bị lên quan Đi xoay tiền, hương thân mắc lấy vạ.

4 năm trước

C5 - Vương tú tài bàn lập vợ hầu Nghiêm giám sinh thọ chung chính tẩm

4 năm trước

C6 - Hương thân trở bệnh rộn nhà đò Quả phụ ngậm oan kiện bác cả

4 năm trước

C7 - Phạm học đạo khảo hạch báo ơn thầy, Vương viên ngoại ở triều đãi nghĩa bạn

4 năm trước

C8 - Vương quan sát gặp người tốt lúc đường cùng, Lâu công tử tiếp bạn nghèo nơi làng cũ

4 năm trước

C9 - Lâu công tử đem vàng chuộc người bạn, Lưu Thủ Bị mạo họ đánh nhà đò

4 năm trước

C10 - Lỗ Biên Tu kén rể tài hoa, Cừ Công Tôn lấy vợ giàu có

4 năm trước

Trang 1/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN