THÔNG TIN TRUYỆN

Nữ Chủ Bá Khuynh Thiên Hạ

Thể loại: Ngôn Tình ,Nữ tôn

Tác giả:

Tình trạng: Ngưng

Nữ Chủ Bá Khuynh Thiên Hạ

    Đánh giá: 9 /10 từ 10 lượt

Nữ Chủ Bá Khuynh Thiên Hạ là truyện ngôn tình sắc, đây là một thế giới nam tôn nữ quý, nơi này nam nhiều nữ thiếu, nhất nữ đa phu,nam nuôi gia đình, nhất là nam tử tài mạo song toàn dễ dàng được đến nữ ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C33 - Chương 18: Vu Nhã Thiên Trúc

5 năm trước

C32 - Chương 17.1: Nghi ngờ

6 năm trước

C31 - Chương 16.2

6 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1.1:Đêm chấn động tâm trí

6 năm trước

C2 - Chương 1.2

6 năm trước

C3 - Chương 1.3

6 năm trước

C4 - Chương 2:Vào Quỷ cốc

6 năm trước

C5 - Chương 3.1:Bụi hoa quỷ dị

6 năm trước

C6 - Chương 3.2

6 năm trước

C7 - Chương 4:Được cứu giúp

6 năm trước

C8 - Chương 5.1: Hình ảnh trong mộng

6 năm trước

C9 - Chương 5.2: Hình ảnh trong mộng

6 năm trước

C10 - Chương 6.1: Ở chung

6 năm trước

Trang 1/4

BÌNH LUẬN TRUYỆN