Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

Thể loại: Truyện ma

Tác giả: Người Khăn Trắng

Tình trạng: Hoàn Thành

Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

Trong tác phẩm Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ của tác giả Người Khăn Trắng nói về truyện ma hay, năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.

Bởi vậy ở ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C6 - Chương 6 - Chương 6

4 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

4 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

4 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

4 tháng trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

4 tháng trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

4 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

4 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

4 tháng trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

4 tháng trước

Trang 1/1

BÌNH LUẬN TRUYỆN