Truyện Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế

Thể loại: Xuyên Không

Tác giả: Linh Linh Thất

Tình trạng: Còn Tiếp...

Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế

Phản diện công lược kế trong kế - đang tiến hành – Linh Linh Thất

Giới thiệu truyện xuyên không hài hước này:

Doãn Nhược An xảy ra sự cố mà qua đời. Khi tỉnh dậy, bỗng phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng hoang vu và hẻo lánh. Trong đầu thì xuất ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C58 - Chương 58 - Vị Hôn Phu Thủ Trưởng Có Bệnh, Sao Bỏ Trị 16

3 ngày trước

C57 - Chương 57 - Vị Hôn Phu Thủ Trưởng Có Bệnh, Sao Bỏ Trị 15

3 ngày trước

C56 - Chương 56 - Vị Hôn Phu Thủ Trưởng Có Bệnh, Sao Bỏ Trị 14

3 ngày trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Hệ Thống Trói Định

2 tháng trước

C2 - Chương 2 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (1)

2 tháng trước

C3 - Chương 3 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (2)

2 tháng trước

C4 - Chương 4 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (3)

2 tháng trước

C5 - Chương 5 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (4)

2 tháng trước

C6 - Chương 6 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (5)

2 tháng trước

C7 - Chương 7 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có(6)

2 tháng trước

C8 - Chương 8 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (7)

2 tháng trước

C9 - Chương 9 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (8)

2 tháng trước

C10 - Chương 10 - Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Thần Thiếp Có (9)

2 tháng trước

Trang 1/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN