Truyện Phúc Tinh Giá Đáo - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Phúc Tinh Giá Đáo

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Nguyên Nhu

Tình trạng: Hoàn Thành

Phúc Tinh Giá Đáo

Bạn đang theo dõi truyện Phúc Tinh Giá Đáo của tác giả Nguyên Nhu. Có phải người đã làm đến chức Tổng giám đốc, tiêu chuẩn và phương thức chọn người cũng kỳ quái hay không? Bước thứ nhất, nhìn thấy người lạ như cô liền ôm trước nói sau, cảm ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C17 - Chương 17 - Kết Thúc

12 tháng trước

C16 - Chương 16 - Chương 16

12 tháng trước

C15 - Chương 15 - Chương 15

12 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 7

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 8

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10​

1 năm trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN