Quan Bảng | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Quan Bảng

Thể loại: Đô Thị

Tác giả: Ẩn Vi Giả

Tình trạng: Còn Tiếp...

Quan Bảng

Truyện online hay của Ẩn Vi Giả xoay quanh về chấn tướng lịch sử vĩnh viễn như người mù sờ voi, chân tướng chính trị chính là vĩnh viễn ... không có chân tường!

Trong con đường làm quan tràn đầy sự tranh đấu, thật giả khó phân, Tô Mộc sử dụng quan bảng như thế nào để khai phá một mảnh ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1590 - Chương 1674 - Áp Giải Kinh Tâm Động Phách!

8 tháng trước

C1589 - Chương 1673 - Nhường Đường!

8 tháng trước

C1588 - Chương 1672 - Biến Đổi Thuận Lợi, Bắt Người Vi Phạm

8 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Tai Nạn Xe Cộ

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Quan Bảng

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Mới Quen

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Địa Phương Nào Có Người, Còn Có Đấu Tranh

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Đom Đóm Đầy Trời

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Phát Hiện Lớn Kinh Thiên

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Lão Tử Chính Là Vương Pháp

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Giằng Co

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Bị Theo Dõi

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Gợn Sóng

1 năm trước

Trang 1/159

BÌNH LUẬN TRUYỆN