Quan Đạo Chi Sắc Giới | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Thể loại: Đô Thị

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Tình trạng: Còn Tiếp...

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Bạn đang đọc truyện Quan Đạo Chi Sắc Giới của tác giả Đê Thủ Tịch Mịch trên trang đọc truyện online. “Ài, thích một vị mỹ nữ, nhưng khổ nỗi nàng đã là vợ người ta rồi. Tệ hơn nữa là chồng nàng lại chỉ thích hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, khiến cho nàng phải lạnh lẽo. Cho nên, là một cán ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C170 - Q.4 - Chương 12 - Hội Trường Phong Ba Bên Trên

4 tháng trước

C169 - Q.4 - Chương 11 - Quay Đầu

4 tháng trước

C168 - Q.4 - Chương 10 - Chung Giường

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Q.1 - Chương 1 - Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.

1 năm trước

C2 - Q.1 - Chương 2 - Dàn Xếp Thất Bại.

1 năm trước

C3 - Q.1 - Chương 3 - Vô Tình Lập Công.

1 năm trước

C4 - Q.1 - Chương 4 - Khôn Ngoan Vốn Sẵn Tính Trời.

1 năm trước

C5 - Q.1 - Chương 5 - Mượn Hoa Kính Phật.

1 năm trước

C6 - Q.1 - Chương 6 - Lợi Đơn Lợi Kép.

1 năm trước

C7 - Q.1 - Chương 8 - Hàng Xóm.

1 năm trước

C8 - Q.1 - Chương 9 - Kim Đồng Ngọc Nữ.

1 năm trước

C9 - Q.1 - Chương 10 - Thừa Nước Đục Thả Câu.

1 năm trước

C10 - Q.1 - Chương 11 - Bắt Gian Tại Giường.

1 năm trước

Trang 1/17

BÌNH LUẬN TRUYỆN