THÔNG TIN TRUYỆN

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

    Đánh giá: 9 /10 từ 7 lượt

Like ngay:

Lý Dương, một người bình thường hơn cả bình thường sau một lần trượng nghĩa cứu giúp một cậu bé thì phát hiện mình có năng lực đặc biệt-trong đầu xuất hiện một hình ảnh lập thể (có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ). Từ lúc này, cuộc ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1328 - Chương 1325: Lời cuối! (Hết)

5 năm trước

C1327 - Chương 1324: Con đường cuối cùng!

5 năm trước

C1326 - Chương 1323: Lấy lại được thiên châu.

5 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C21 - Chương 21: Thúy Ngọc Hiên.

5 năm trước

C22 - Chương 22: Hiệp hội ngọc thạch. (thượng)

5 năm trước

C23 - Chương 23: Hiệp hội ngọc thạch. (trung)

5 năm trước

C24 - Chương 24: Hiệp hội ngọc thạch. (hạ)

5 năm trước

C25 - Chương 25: Lại đổ tăng. (1)

5 năm trước

C26 - Chương 26: Lại đổ tăng. (2)

5 năm trước

C27 - Chương 27: Lại đổ tăng. (3)

5 năm trước

C28 - Chương 28: Lại đổ tăng. (4)

5 năm trước

C29 - Chương 29: Bảo bối trong đá kê chân. (1)

5 năm trước

C30 - Chương 30: Bảo bối trong đá kê chân. (2)

5 năm trước

Trang 3/133

BÌNH LUẬN TRUYỆN