Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 8:

/1397


 

Chương 8:

Editor: May

“Sách phúc duyên? Này tính là sách phúc duyên gì!?”

Nghe tên kia, còn tưởng rằng là đồ vật ghi chép công đức, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải là chuyện như vậy!


Mục lục sách phúc duyên vừa xem liền hiểu ngay, chỉ có năm mục, phân biệt là: Nấu nướng, may, thủ công mỹ nghệ, dược lý cùng với dưỡng sinh.

Những từ này rất đơn giản, cô còn xem hiểu, nhưng nguyên nhân chính là vì xem hiểu, cho nên mới sẽ tức giận sinh khí.

 

Năm hạng mục này, đặc biệt là hai mục trước, chỉ có những người đàn bà chít chít chỉ biết giúp chồng dạy con mới có thể học, hiện tại lại hiện ra ở trước mặt cô, có ý tứ gì?

“Thí chủ đừng tức giận, những thứ này đều kaf đồ tốt thực dụng, chỉ cần cô dụng tâm học tập, phúc khí trên người tự nhiên là càng ngày càng nặng, có chỗ lợi với người thân đã mất của cô.”

 

Tiểu hòa thượng cũng không ngốc, biết Sở Từ để ý cái gì.

Nói chuyện phiếm với loại người liếm máu trên mũi đao này, phải hiểu rõ trước uy hiếp của đối phương ở nơi nào.

Chỉ là bộ dáng tiểu hòa thượng này nói chuyện có chút vội vàng, ánh mắt Sở Từ chợt lóe, quét cậu ta cười cười

 

“Những thứ phiền toái này không cần cậu học, cậu tự nhiên là đứng nói chuyện không đau eo, bản tướng quân bắt đầu từ ba tuổi liền biết đứng tấn, năm tuổi là có thể giống mô giống dạng bày ra chiêu thức, mười sáu tuổi lên chiến trường, vừa đi chính là hai mươi năm, nếu bên trong sách phúc duyên này của cậu dạy là cưỡi ngựa bắn cung võ công, tôi đây khẳng định không nói hai lời, nhưng lại tìm những thứ tôi không am hiểu tới làm gì?”

Khuôn mặt nhỏ đáng yêu của tiểu hòa thượng kia giật giật một chút.

 

Vũ lực trước kia của Sở Từ vốn dĩ đã đủ lợi hại, nếu thật tìm võ công bí tịch cho cô, vậy còn không vượt nóc băng tường quậy thế giới này đến lung tung rối loạn?

May mà thân thể Sở Từ nhập hồn này không tốt lắm, càng không có căn cốt võ học gì, bằng không trọng trách cậu độ hóa Sở Từ khẳng định không đạt thành được.

“Thí chủ không muốn học cũng có thể, hiện tại liền có thể đầu thai, chỉ là muốn ủy khuất người thân của thí chủ."

 

"Thiên Đạo có luân hồi, dựa theo tội nghiệt hiện tại, linh hồn bọn họ trước phải chịu trừng phạt trăm năm, chỉ sợ mười đời sau đều không thể đầu thai làm người, dù là làm súc sinh cũng không được chết già……” 


/1397