Sword Art Online | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Sword Art Online

Thể loại: Võng Du

Tác giả: Kawahara Reki

Tình trạng: Còn Tiếp...

Sword Art Online

Một trò chơi huyền huyễn nhưng lại liên quan chặt chẽ với hiện thực. Đã tham gia vào thì chỉ có một con đường thoát chết đó chính là phá đảo game; nếu gameover thì sẽ đồng nghĩa với cái chết. 10000 người không hề biết sự thực được ẩn giấu này đã đăng nhập vào "Sword Art ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C91 - Q.11 - Chương 6 - Thánh Đuờng Trung Tâm Tháng Thứ 5 Năm 380 Lịch Nhân Giới

3 tháng trước

C90 - Q.11 - Chương 5 - Hai Nhà Giám Sát (Tháng Thứ Năm Lịch Thế Giới Loài Người Năm 380)

3 tháng trước

C89 - Q.11 - Chương 4 - Lời Bạt

3 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Q.1 - Chương 1 - Chương 1

2 năm trước

C2 - Q.1 - Chương 2 - Chương 2

2 năm trước

C3 - Q.1 - Chương 3 - Chương 3

2 năm trước

C4 - Q.1 - Chương 4 - Chương 4

2 năm trước

C5 - Q.1 - Chương 5 - Chương 5

2 năm trước

C6 - Q.1 - Chương 6 - Chương 6

2 năm trước

C7 - Q.1 - Chương 7 - Chương 7

2 năm trước

C8 - Q.1 - Chương 8 - Chương 8

2 năm trước

C9 - Q.1 - Chương 9 - Chương 9

2 năm trước

C10 - Q.1 - Chương 10 - Chương 10

2 năm trước

Trang 1/10

BÌNH LUẬN TRUYỆN