THÔNG TIN TRUYỆN

Ta Là Đấng Không Toàn Năng

Thể loại: Dị Giới

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Ta Là Đấng Không Toàn Năng

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Like ngay:

Ta Là Đấng Không Toàn Năng - Đang tiến hành - Nguyễn Phú Huy

Giới thiệu truyện khoa huyễn ly kỳ hấp dẫn sau:

Câu chuyện bắt đầu từ “Hắn” được tạo ra vì Người cảm thấy nhàn chán trước mọi thứ và muốn có gì đó để tiêu khiển mà ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C55 - Chương 56 - Bạch Ngọc Tắm Trong Lam Hỏa

10 tháng trước

C54 - Chương 55 - Tiếng Vọng Từ Nền Văn Minh Xa Xôi

1 năm trước

C53 - Chương 54 - Xuyên Tạc

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C51 - Chương 52 - Phản Đồ

1 năm trước

C52 - Chương 53 - Giáp Sĩ Thần Điện

1 năm trước

C53 - Chương 54 - Xuyên Tạc

1 năm trước

C54 - Chương 55 - Tiếng Vọng Từ Nền Văn Minh Xa Xôi

1 năm trước

C55 - Chương 56 - Bạch Ngọc Tắm Trong Lam Hỏa

10 tháng trước

Trang 6/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN