THÔNG TIN TRUYỆN

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Thể loại: Quân Sự ,Xuất Bản

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Tam Quốc Diễn Nghĩa

    Đánh giá: 7 /10 từ 9 lượt

Ngay từ đầu thế kỉ 20, truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa đã xuất hiện ở Việt Nam, mang đến cho người Việt những bài học về đạo lí vua tôi, trung với nước, hiếu với dân…Nhận ra giá trị của bộ truyện tranh, Công ty văn hóa Đinh Tị đã mua bản quyền bộ truyện tranh Tam Quốc ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C119 - Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công Hết phân cách tới hồi thống nhứt

5 năm trước

C118 - Mưu sự bại, Khương Duy tuẫn tiết Trời quả báo, Ngụy Chúa mất ngôi

5 năm trước

C117 - Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm tự vận Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công

5 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C11 - Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung ở Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc Dương.

5 năm trước

C12 - Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố.

5 năm trước

C13 - Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu Giá

5 năm trước

C14 - Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ Quận

5 năm trước

C15 - Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ

5 năm trước

C16 - Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích Sông Vị Thủy, Mạnh Ðức Thua Quân

5 năm trước

C17 - Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba Miền

5 năm trước

C18 - Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con Ngươi

5 năm trước

C19 - Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế, Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thân

5 năm trước

C20 - Tào Tháo Ra Săn Ruộng Hứa Ðiền Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội Các

5 năm trước

Trang 2/12

BÌNH LUẬN TRUYỆN