THÔNG TIN TRUYỆN

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện Ngược

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Tình trạng: Hoàn Thành

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C2244 - Chương 1271: Kiếp sau còn muốn ở cùng nhau - (hoàn) (2)

Vừa xong

C2243 - Chương 1271: Kiếp sau còn muốn ở cùng nhau - (hoàn) (1)

Vừa xong

C2242 - Chương 1270: Không nhớ cô (2)

Vừa xong

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1151 - Chương 717.1: Đây là bí mật với chú.

Vừa xong

C1152 - Chương 717.2: Đây là bí mật với chú.

Vừa xong

C1153 - Chương 718.1: muốn ngủ với chú.

Vừa xong

C1154 - Chương 718.2:muốn ngủ với chú

Vừa xong

C1155 - Chương 719.1: con còn quá nhỏ

Vừa xong

C1156 - Chương 719.2: con còn quá nhỏ.

Vừa xong

C1157 - Chương 720.1: hai đứa bé

Vừa xong

C1158 - Chương 720.2: hai đứa bé

Vừa xong

C1159 - Chương 721.1: Đổi chỗ mới (6c)

Vừa xong

C1160 - Chương 721.2

Vừa xong

Trang 116/225

BÌNH LUẬN TRUYỆN