THÔNG TIN TRUYỆN

Tào Tháo Thiên Bá

Thể loại: Quân Sự

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Tào Tháo Thiên Bá

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

LỜI GIỚI THIỆU

Trên dưới sáu thế kỷ từ thời Minh đến nay. Ở Trung Quốc "đến đứa trẻ cũng căm ghét Tào Tháo" (Quách Mạt Nhược), còn ở Việt Nam thì không ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C15 - ĐỐT SẠCH Ô SÀO, ĐÁNH NGƯỜI BẠN CŨ

4 năm trước

C14 - QUAN ĐỘ PHONG VÂN, ANH HÙNG LẬP NGHIỆP

4 năm trước

C13 - GIẲ VỜ DÒ XÉT BẮC PHƯƠNG

4 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - CON TRAI CỦA THÁI GIÁM

4 năm trước

C2 - TUỔI TRẺ CHÍ LỚN, KHÔNG ĐƯỢC NÔI BUỒN!

4 năm trước

C3 - THÀNH LẠC DƯƠNG SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI

4 năm trước

C4 - DỤC VỌNG CỦA ĐỔNG TRÁC

4 năm trước

C5 - LIÊN MINH CHỐNG ĐỔNG TRÁC

4 năm trước

C6 - GIÔ NỔI MÂY VẦN, QUÂN PHIỆT LẠI KHAI CHIẾN

4 năm trước

C7 - ĐÁNH ĐỔ NGƯỜI TỐT

4 năm trước

C8 - KẺ PHẲN PHÚC THƯỜNG LÀ NGƯỜI THÂN TÍN NHẤT

4 năm trước

C9 - LÀM NGƯỜI, ĐIỀU TỐI KỴ LÀ CƯỚP VỢ NGƯỜI KHÁC

4 năm trước

C10 - LÀM QUAN, ĐIỀU KỴ NHẤT LÀ UY HIẾP THIÊN TỬ, SAI KHIẾN CHƯ HẦU

4 năm trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN