Thánh Vương | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Thánh Vương

Thể loại: Tiên Hiệp

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Tình trạng: Hoàn Thành

Thánh Vương

Thánh Giả là xương sống của chư thần trên thiên giới, Vương Giả lấy lực lượng trấn áp quần ma trong địa ngục. Còn tại giữa thiên địa, chính là Thánh Vương thống trị.

Khí – là cội nguồn của sinh mệnh.

Khí công – là chính là ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1602 - Chương 1602 - Đại Kết Cục (Hạ)

1 năm trước

C1601 - Chương 1601 - Đại Kết Cục (Trung)

1 năm trước

C1600 - Chương 1600 - Đại Kết Cục (Thượng)

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Bị Tình Mê Hoặc

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Nhân Họa Đắc Phúc

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Thần Tượng Trấn Ngục Kính

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Cảnh Giới Bạo Khí

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Dương Gia Hội Nghị

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Đối Chọi Gay Gắt

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Tình Thiên Phích Lịch (Sấm Giữa Trời Quang)

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Đại Hiển Thần Uy

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Tài Trấn Bốn Phương

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Ba Tháng Đánh Cược

1 năm trước

Trang 1/161

BÌNH LUẬN TRUYỆN

TRUYỆN HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn

4

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

5

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

6

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn

8

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN