Truyện The Khải Huyền - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

The Khải Huyền

Thể loại: Đô Thị

Tác giả: Đăng Minh

Tình trạng: Còn Tiếp...

The Khải Huyền

The Khải Huyền là một câu chuyện kể về nhân vật “Tôi” - một sinh viên đại học năm cuối tại mảnh đất Sài Gòn.

“Rabs”, đây vốn là một loại văcxin nhưng lại phát triển thành cơn bệnh dịch quái ác, chính nó đã biến hơn 70% dân số Việt Nam ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C71 - Chương 71 - Bloody Desert – Sa Mạc Máu (7)

1 năm trước

C70 - Chương 70 - Bloody Desert – Sa Mạc Máu (6)

1 năm trước

C69 - Chương 69 - Bloody Desert – Sa Mạc Máu (5)

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - The Dailylife – Ngày Tồn Tại (1)

1 năm trước

C2 - Chương 2 - The Dailylife – Ngày Tồn Tại (2)

1 năm trước

C3 - Chương 3 - The Dailylife – Ngày Tồn Tại (3)

1 năm trước

C4 - Chương 4 - The Beginning – Sự Bắt Đầu (1)

1 năm trước

C5 - Chương 5 - The Beginning – Sự Bắt Đầu (2)

1 năm trước

C6 - Chương 6 - The Beginning – Sự Bắt Đầu (3)

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Fight – Chiến Đấu (1)

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Fight – Chiến Đấu (2)

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Fight – Chiến Đấu (3)

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Friends Or Foes- Bạn Hay Thù? (1)

1 năm trước

Trang 1/8

BÌNH LUẬN TRUYỆN