Thiên Ý | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Thiên Ý

Thể loại: Dị Giới

Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy

Tình trạng: Còn Tiếp...

Thiên Ý

Tự hỏi ai không tin vào số phận, ai không tin vào định mệnh? Trời sinh đã thế ta phải làm sao? Nhân duyên tiên định dị giới làm sao tránh được?

Truyện nói ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C205 - Q.1 - Chương 205 - Định Nguyên Quyết

3 ngày trước

C204 - Q.1 - Chương 204 - Song Ngọc

2 tuần trước

C203 - Q.1 - Chương 203 - Ở Thêm Nửa Năm

3 tuần trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Q.1 - Chương 1 - Giá Như!​

2 năm trước

C2 - Q.1 - Chương 2 - Phế Đi Tu Vi.​

2 năm trước

C3 - Q.1 - Chương 3 - Xuyên Không, Đoạt Thể.​

2 năm trước

C4 - Q.1 - Chương 4 - Đây Là Liễu Thiên?

2 năm trước

C5 - Q.1 - Chương 5 - Dị Giả Toàn Thư.​

2 năm trước

C6 - Q.1 - Chương 6 - Cảnh Giới Của Mọi Người.​

2 năm trước

C7 - Q.1 - Chương 7 - Đi Học.​

2 năm trước

C8 - Q.1 - Chương 8 - Quá Nhanh.​

2 năm trước

C9 - Q.1 - Chương 9 - Kỳ Nhân Các.​

2 năm trước

C10 - Q.1 - Chương 10 - Đội Mười Hai.​

2 năm trước

Trang 1/21

BÌNH LUẬN TRUYỆN