Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Cố Tây Dạ

Tình trạng: Hoàn Thành

Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Tác giả: Cố Tây Dạ

Văn án

Kiếp trước, cô là nữ vương trong quân doanh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C955 - Chương 955: Đại kết cục - 19 (kết thúc)

Vừa xong

C954 - Chương 954: Đại kết cục - 18

Vừa xong

C953 - Chương 953: Đại kết cục - 17

Vừa xong

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1: Nữ vương quân khu

Vừa xong

C2 - Chương 2: Công tử bột phế vật bị bắt nạt? (1)

Vừa xong

C3 - Chương 3: Công tử bột phế vật bị bắt nạt? (2)

Vừa xong

C4 - Chương 4: Công tử bột phế vật bị bắt nạt? (3)

Vừa xong

C5 - Chương 5: Phế vật biến đổi lớn (1)

Vừa xong

C6 - Chương 6: Phế vật biến đổi lớn (2)

Vừa xong

C7 - Chương 7: Dựa vào chính thực lực của mình 1

Vừa xong

C8 - Chương 8: Dựa vào chính thực lực của mình 2

Vừa xong

C9 - Chương 9: Gặp lại yêu nghiệt máu lạnh (1)

Vừa xong

C10 - Chương 10: Gặp lại yêu nghiệt máu lạnh (2)

Vừa xong

Trang 1/96

BÌNH LUẬN TRUYỆN