Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Tác giả: Lộ Phỉ Tịch

Tình trạng: Còn Tiếp...

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

"Truyện Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu" Tác Giả: Lộ Phỉ Tịch

Văn án

Kiếp trước, cô giúp hắn ta tạo dựng tiếng tăm lẫy lừng, giúp hắn ta nắm được quyền thừa kế của gia tộc, nhưng vào lễ chúc mừng của hắn ta, lại bị ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1700 - Chương 846.1: Giành lấy anh ta

Vừa xong

C1699 - Chương 845.2: Triệt để làm anh ta thân bại danh liệt

Vừa xong

C1698 - Chương 845.1: Triệt để làm anh ta thân bại danh liệt

Vừa xong

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C11 - Chương 6.1. Bị truyền thông tấn công.

2 tháng trước

C12 - Chương 6.2. Bị truyền thông tấn công.

Vừa xong

C13 - Chương 7.1. Thật xin lỗi, nhà tôi không thiếu tiền.

Vừa xong

C14 - Chương 7.2. Thật xin lỗi, nhà tôi không thiếu tiền.

Vừa xong

C15 - Chương 8.1. Sao anh ta lại đến đây.

Vừa xong

C16 - Chương 8.2. Sao anh ta lại đến đây.

Vừa xong

C17 - Chương 9.1. Không đưa tiền phí chia tay thì đừng mong kết hôn.

Vừa xong

C18 - Chương 9.2. Không đưa tiền phí chia tay thì đừng mong kết hôn.

Vừa xong

C19 - Chương 10. 1. Coi như tiền cho chó ăn

Vừa xong

C20 - Chương 10.2. Coi như tiền cho chó ăn.

Vừa xong

Trang 2/170

BÌNH LUẬN TRUYỆN