Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Tác giả: Lộ Phỉ Tịch

Tình trạng: Còn Tiếp...

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

"Truyện Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu" Tác Giả: Lộ Phỉ Tịch

Văn án

Kiếp trước, cô giúp hắn ta tạo dựng tiếng tăm lẫy lừng, giúp hắn ta nắm được quyền thừa kế của gia tộc, nhưng vào lễ chúc mừng của hắn ta, lại bị ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1700 - Chương 846.1: Giành lấy anh ta

Vừa xong

C1699 - Chương 845.2: Triệt để làm anh ta thân bại danh liệt

Vừa xong

C1698 - Chương 845.1: Triệt để làm anh ta thân bại danh liệt

Vừa xong

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C21 - Chương 11.1. Thứ Bùi tam thiếu tôi sợ nhất chính là phiền phức.

Vừa xong

C22 - Chương 11.2. Thứ Bùi tam thiếu tôi sợ nhất chính là phiền phức.

Vừa xong

C23 - Chương 12.1. Phong túng, thích tự do

Vừa xong

C24 - Chương 12.2. Phóng túng, thích tự do.

Vừa xong

C25 - Chương 13.1. Lạc Băng Uyển, tôi kết hôn rồi.

Vừa xong

C26 - Chương 13.2. Lạc Băng Uyển, tôi kết hôn rồi.

Vừa xong

C27 - Chương 14.1. Của hồi môn của con đâu

Vừa xong

C28 - Chương 14.2. Của hồi môn của con đâu

Vừa xong

C29 - Chương 15.1. Nhìn thấy được nhưng không ăn được.

Vừa xong

C30 - Chương 15.2. Nhìn thấy được nhưng không ăn được.

Vừa xong

Trang 3/170

BÌNH LUẬN TRUYỆN