Truyện Tư Thái Cung Phi - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Tư Thái Cung Phi

Thể loại: Xuyên Không

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh

Tình trạng: Còn Tiếp...

Tư Thái Cung Phi

Tư thái cung phi – đang tiến hành – Thanh Triệt Thấu Minh

Giới thiệu truyện xuyên không kì thú này:

Hoa Thường là đại tiểu thư của dòng dõi thư hương thế gia của Hoa thị. 

Nàng vừa tới tuổi cập kê, đúng lúc cho kỳ ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C159 - Chương 159 - Duyệt Tuyển Tú Nữ

2 ngày trước

C158 - Chương 158 - Kế Của Chim Sẻ [1]

2 ngày trước

C157 - Chương 157 - Lửa Giận Công Tâm

3 ngày trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Vương Triều

2 tháng trước

C2 - Chương 2 - Chương 2: Quý Nữ Thế Gia

2 tháng trước

C3 - Chương 3 - Chương 3: Thỉnh An

2 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4: Bình Tĩnh

2 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 5: Đế Hậu

2 tháng trước

C6 - Chương 6 - Chương 6: Tiến Cung

2 tháng trước

C7 - Chương 7 - Chương 7: Yết Kiến

2 tháng trước

C8 - Chương 8 - Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ

2 tháng trước

C9 - Chương 9 - Chương 9: Thị Tẩm

2 tháng trước

C10 - Chương 10 - Chương 10: Thái Hậu Yêu Thích

2 tháng trước

Trang 1/16

BÌNH LUẬN TRUYỆN