THÔNG TIN TRUYỆN

Tuyệt Đối Khế Hợp

Thể loại: Võng Du

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Tuyệt Đối Khế Hợp

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Tuyệt Đối Khế Hợp của tác giả Y Đình Mạt Đồng thuộc tiểu thuyết hiện đại, vườn trường, võng du hay, ấm áp không ngược, ,cường thế vườn trường vương tử công x lạnh lùng mỹ mạo thụ 1×1, HE. Truyện nói về Hạ Tử Thần chơi nhân vật nữ vốn là muốn ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C65 - Chương 65

4 năm trước

C64 - Chương 64

4 năm trước

C63 - Chương 63

4 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C31 - Chương 31

4 năm trước

C32 - Chương 32

4 năm trước

C33 - Chương 33

4 năm trước

C34 - Chương 34

4 năm trước

C35 - Chương 35

4 năm trước

C36 - Chương 36

4 năm trước

C37 - Chương 37

4 năm trước

C38 - Chương 38

4 năm trước

C39 - Chương 39

4 năm trước

C40 - Chương 40

4 năm trước

Trang 4/7

BÌNH LUẬN TRUYỆN