Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Thể loại: Xuyên Không ,Nữ cường

Tác giả: Đêm Bắc

Tình trạng: Còn Tiếp...

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư nói về nàng - Quân Ngây Thơ là thần y ở thế kỷ hai mươi bốn. Trong một lần xuyên qua, nàng trở thành Đại tiểu thư không thể tu luyện, ngang ngược ,kiêu ngạo, vô năng của Lân vương phủ bị mọi người ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C378 - Chương 409 - Bôi Nhọ (1)

5 ngày trước

C377 - Chương 408 - Thần Chuyển Ngoặt (3)

5 ngày trước

C376 - Chương 407 - Thần Chuyển Ngoặt (2)

5 ngày trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Kiếp trước kiếp này​

2 năm trước

C2 - Tự cứu​

2 năm trước

C3 - Tự cứu (2)​

2 năm trước

C4 - Lân vương phủ​

2 năm trước

C5 - Lân vương phủ (2)

2 năm trước

C6 - Lân vương phủ (3)​

2 năm trước

C7 - Khách không mời mà đến (1)​

2 năm trước

C8 - Khách không mời mà đến (2)

2 năm trước

C9 - Khách không mời mà đến (3)​

2 năm trước

C10 - Khách không mời mà đến (4)

2 năm trước

Trang 1/38

BÌNH LUẬN TRUYỆN