THÔNG TIN TRUYỆN

Vân Sắc

Thể loại: Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Vân Sắc

    Đánh giá: 7 /10 từ 6 lượt

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, hắc bang, ngược, cường cường
Người dịch: Hy Hy

Tại thành phố Fireside San Francisco có không biết bao nhiêu bí ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C21 - Chương 21 - Chương 21

5 năm trước

C20 - Chương 20 - Chương 20

5 năm trước

C19 - Chương 19 - Chương 19

5 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

5 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

5 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

5 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

5 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

5 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

5 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 7

5 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 8

5 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

5 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10

5 năm trước

Trang 1/3

BÌNH LUẬN TRUYỆN