THÔNG TIN TRUYỆN

Vợ Cả Nhàn Nhã

Thể loại: Xuyên Không

Tác giả: Trúc Tử Hoa Thiên Tử

Tình trạng: Còn Tiếp...

Vợ Cả Nhàn Nhã

Bạn đang theo dõi truyện Vợ Cả Nhàn Nhã của tác giả Trúc Tử Hoa Thiên Tử. Nữ nhân trùng sinh đoạt nô tỳ, bạn tốt, tổ mẫu yêu thương, còn có nguyên bản vị hôn phu vốn thuộc về nguyên chủ. Cái này thì cũng thôi, còn thiết kế làm cho nguyên ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C26 - Chương 26 - Vũ Nhạc [ Tam ]

11 tháng trước

C25 - Chương 25 - Vũ Nhạc [Nhị]

11 tháng trước

C24 - Chương 24 - Vũ Nhạc [ Nhất ]

12 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Mới Bắt Đầu [ Nhất ]

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Bắt Đầu [ Nhị ]

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Hôn Nhân [ Nhất]

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Hôn Nhân [ Nhị ]

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Hôn Nhân [ Tam ]

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Hôn Nhân [Tứ]

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Ra Phủ [ Nhất ]

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Ra Phủ [ Nhị ]

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Ra Phủ [ Tam ]

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Ra Phủ [ Tứ ]

1 năm trước

Trang 1/3

BÌNH LUẬN TRUYỆN