Vô Thượng Sát Thần | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Vô Thượng Sát Thần

Thể loại: Tiên hiệp

Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn

Tình trạng: Ngưng

Vô Thượng Sát Thần

Không thể bỏ qua bộ truyện tiên hiệp hot mang tên Vô Thượng Sát Thần mà tác giả Tà Tâm Vị Mẫn vừa cho ra mắt đọc giả thời gian gần đây. Cái gì mới là thiên tài? Vô luận bất luận cái gì chiến kỹ, công pháp đều có thể hoàn ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1052 - Chương 1052 - Thức Tỉnh

3 tháng trước

C1051 - Chương 1051 - Danh Dương Thiên Hạ

3 tháng trước

C1050 - Chương 1050 - Xưa Đâu Bằng Nay Long Vũ

3 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Tiêu Phàm Trọng Sinh

4 tháng trước

C2 - Chương 2 - Đột Phá Liên Tục

4 tháng trước

C3 - Chương 3 - Vô Tận Chiến Điển

4 tháng trước

C4 - Chương 4 - Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp

4 tháng trước

C5 - Chương 5 - Họa Thủy Đông Dẫn

4 tháng trước

C6 - Chương 6 - Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Đằng Sau

4 tháng trước

C7 - Chương 7 - Trảm Hắc Giáp Cự Mãng

4 tháng trước

C8 - Chương 8 - Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn

4 tháng trước

C9 - Chương 9 - Gặp Gỡ Ở Đầm Nước

4 tháng trước

C10 - Chương 10 - Bát Phẩm Ngân Hoàng Đằng

4 tháng trước

Trang 1/106

BÌNH LUẬN TRUYỆN

TRUYỆN HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn

4

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

5

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

6

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn

8

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN