Truyện Võng Du Chi Thần Ngữ Giả - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Thể loại: Võng Du

Tác giả: Thanh Ca

Tình trạng: Hoàn Thành

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Truyện Võng Du Chi Thần Ngữ Giả là một trong những tiểu thuyết hay nhất từ tác giả Thanh Ca. Ở trong game thì em là một cao thủ là một người kiệt xuất, một Ngự thú sư đứng đầu thiên hạ... nhầm, đứng đầu game, một phó thành chủ tận chức của Đông Điệp Thành, một người anh em đáng tin cậy, balabala…. ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C229 - Chương 229 - Quyển 6 - Chương 10: Đại Kết Cục – Đôi Tay Nắm Chặt Nhau

8 tháng trước

C228 - Chương 228 - Quyển 6 - Chương 9: Tiết 9

8 tháng trước

C227 - Chương 227 - Quyển 6 - Chương 8: Tiết 8

8 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Quyển 1 - Chương 1-1: Quang Mang Sau Cùng - Tiết Tử

8 tháng trước

C2 - Chương 2 - Quyển 1 - Chương 1-2: Tiết 1

8 tháng trước

C3 - Chương 3 - Quyển 1 - Chương 2: Tiết 2

8 tháng trước

C4 - Chương 4 - Quyển 1 - Chương 3: Tiết 3

8 tháng trước

C5 - Chương 5 - Quyển 2 - Chương 1: Khởi Đầu Mới - Tiết 1

8 tháng trước

C6 - Chương 6 - Quyển 2 - Chương 2: Tiết 2

8 tháng trước

C7 - Chương 7 - Quyển 2 - Chương 3: Tiết 3

8 tháng trước

C8 - Chương 8 - Quyển 2 - Chương 4: Tiết 4

8 tháng trước

C9 - Chương 9 - Quyển 2 - Chương 5: Tiết 5

8 tháng trước

C10 - Chương 10 - Quyển 2 - Chương 6: Tiết 6

8 tháng trước

Trang 1/23

BÌNH LUẬN TRUYỆN