Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 7 - Chương 7: Tiến Bộ Vượt Bậc

/530


Theo sức mạnh tăng lên thể lực cũng tăng nhiều cho nên gần một ngày kỹ năng sắp thăng cấp, tiến độ thập phần mau, bổi sáng hôm sau hắn tiếp tục luyện thể lực lần này hắn tìm một tảng đá khá lớn vừa vác vừa chạy thể lực hao nhanh hơn hiệu quả cũng tốt hơn. Buổi chiều hắn luyện bộ pháp vài lần quả nhiên nhận được hệ thống tin nhắn và một dòng nước ấm cường hóa toàn thân và cả tinh thần

‘ đinh: cơ sở bộ pháp tăng cấp sợ cấp toàn thuộc tính + 3’

Tên: Ngân Hà

Thiên phú:Thân hiểu đạo ( tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50% độ thành thục của kỹ năng: trình độ sơ cấp - tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm - tối cao tăng lên thần cấp)

Tu vi: Luyện khí

Thế giới đang đăng nhập: One Piece

Sức mạnh ; 9,5 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tốc độ: 8 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tinh Thần: 26,5( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Kỹ năng

cơ sở quyền pháp sơ cấp: độ thuần thục 0/500

Cơ sở bộ pháp sơ cấp: độ thuần thục 0/500

Cơ sở kiếm pháp: độ thuần thục 0/100

Tổng hợp thực lực: tinh anh binh lính hải quân ( ghi chú: bạn đã có nhất định sức tự vệ)

Dâng trào sức mạnh, làm hắn mê luyến cảm giác này mà không dừng được cho nên thời gian này hắn đang liều mạng tu luyện mặc dù do tuổi nhỏ tránh lưu lại ám thương mà rất tiết chế nhưng vẫn rất căng chặt chỉ cần mỗi lúc cẩm giác được cường hóa thoải mái là hắn có động lực liều mạnh tu luyện.

Theo thể lực càng tốt hắn tu luyện càng mau, sau khi thăng cấp bộ pháp hắn không dừng lại mà tìm một nhánh cây thô to khá nặng luyện kiếm thuật, theo hắn kế hoạch thì càng nặng càng tốt vì thế mỗi khi luyện kiếm thì sẽ kéo theo luyện thể lực một công đôi việc.

Nhưng nếu vì thế mà từ bỏ tu luyện thể lực buổi sáng thì đó là sai lầm, luyện kiếm chỉ mỗi thuộc về tay lặp lại chín động tác bao gồm phát lực thôi, cho nên gánh nặng thuộc về tay nếu luyện quá nhiều sẽ lưu lại ám thương cho nên phải thay đổi, nếu chỉ luyện một buổi chiều kiếm thuật sẽ không sao, cho nên buổi sáng vẫn chủ yếu tu luyện thể lực.

Theo hắn tu luyện kỹ năng càng nhiều kinh nghiệm học kỹ năng càng cao nên ra chiêu tốc độ mỗi lúc một mau hơn và chính xác cao hơn, nên gần tối hắn lại nghe được âm thanh hệ thống và năng lượng cường hóa quen thuộc

‘đinh: cơ sở kiếm thuật tăng cấp sơ cấp toàn thuộc tính + 3’

Tên: Ngân Hà

Thiên phú:Thân hiểu đạo ( tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50% độ thành thục của kỹ năng: trình độ sơ cấp - tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm - tối cao tăng lên thần cấp)

Tu vi: Luyện khí

Thế giới đang đăng nhập: One Piece

Sức mạnh ; 13 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tốc độ: 11 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tinh Thần: 29,5( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Kỹ năng

cơ sở quyền pháp sơ cấp: độ thuần thục 0/500

Cơ sở bộ pháp sơ cấp: độ thuần thục 0/500

Cơ sở kiếm pháp sơ cấp: độ thuần thục 0/500

Tổng hợp thực lực: binh nhì.

/530