Truyện Vượt Qua Sóng Dữ - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Vượt Qua Sóng Dữ

Thể loại: Truyện Ma ,Linh Dị

Tác giả: Dạ Thu

Tình trạng: Hoàn Thành

Vượt Qua Sóng Dữ

Tác giả Dạ Thu đã gửi đến bạn đọc một truyện mới với nhiều tình tiết đầy và những bất ngờ thú vị; không phải là truyện với quá nhiều chi tiết ảo tưởng mà là truyện với những nhân vật lẫn cách xây dựng tình huống đều khiến ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C6 - Chương 6

3 năm trước

C5 - Chương 5

3 năm trước

C4 - Chương 4

3 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1

3 năm trước

C2 - Chương 2

3 năm trước

C3 - Chương 3

3 năm trước

C4 - Chương 4

3 năm trước

C5 - Chương 5

3 năm trước

C6 - Chương 6

3 năm trước

Trang 1/1

BÌNH LUẬN TRUYỆN