THÔNG TIN TRUYỆN

Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Thể loại: Xuyên Không

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Tình trạng: Hoàn Thành

Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Xuyên qua không sao cả! Ta cũng đi theo trào lưu!

Nhưng mà Xuyên Qua Làm Nông Phụ thành một nha đầu nông thôn thì có chuyện để nói rồi!

Cho dù ném ta tới Triều Thanh làm hầu rượu! Bà cô ta cũng nhịn!

...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C91 - Chương 91 - Chương 91

12 tháng trước

C90 - Chương 90 - Chương 90

12 tháng trước

C89 - Chương 89 - Chương 89

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Xuyên Qua

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Vào Thành (Hạ)

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Làm Công Nhật

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10

2 năm trước

Trang 1/10

BÌNH LUẬN TRUYỆN