Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành

Thể loại: Dị Giới

Tác giả: Arpege (Đống Đính Ô Long)

Tình trạng: Hoàn Thành

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành

Leo núi thì vô ý rơi xuống vực, Trình Trì phát hiện chính mình xuyên không tới một thế giới dị giới kỳ dị của thú nhân.

Thế giới này không có nữ nhân ngôn tình chỉ ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C60 - Chương 60 - Chương 60

2 năm trước

C59 - Chương 59 - Chương 59

2 năm trước

C58 - Chương 58 - Chương 58

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 7

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 8

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10

2 năm trước

Trang 1/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN