THÔNG TIN TRUYỆN

Y Khuynh Thiên Hạ

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Hạ Nhật Phấn Mạt

Tình trạng: Còn Tiếp...

Y Khuynh Thiên Hạ

Cô là con gái của thế gia y học trong truyện Y Khuynh Thiên Hạ của tác giả Hạ Nhật Phấn Mạt, ông nội cô khi còn sống từng được người đời gọi là y thánh. Trước khi qua đời, ông đã để lại cho cô cuốn y khinh bởi vì chỉ có cô mới có thể xuyên không trở ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C54 - Q.1 - Chương 54 - Chương 54

2 tháng trước

C53 - Q.1 - Chương 53 - Châm Chọc

2 tháng trước

C52 - Q.1 - Chương 52 - Lửa Giận Của Mộ Dung Hùng

2 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Q.1 - Chương 1 - tại Sao?

8 tháng trước

C2 - Q.1 - Chương 2 - Xuyên Qua

8 tháng trước

C3 - Q.1 - Chương 3 - Trời Sinh Phế Vật (1)

8 tháng trước

C4 - Q.1 - Chương 4 - Trời Sinh Phế Vật (2)

8 tháng trước

C5 - Q.1 - Chương 5 - Không Gian

8 tháng trước

C6 - Q.1 - Chương 6 - Trúc Cơ

8 tháng trước

C7 - Q.1 - Chương 7 - Tiểu Bạch Đoàn

8 tháng trước

C8 - Q.1 - Chương 8 - Y Kinh

8 tháng trước

C9 - Q.1 - Chương 9 - Bạch Trạch

8 tháng trước

C10 - Q.1 - Chương 10 - Người Nam Cung Gia Tới

8 tháng trước

Trang 1/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN