Yêu Không Lối Thoát | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Yêu Không Lối Thoát

Thể loại: Ngôn Tình ,Xuất Bản

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Tình trạng: Hoàn Thành

Yêu Không Lối Thoát

Tả Thừa Nghiêu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu một cô gái luôn đeo bám lấy mình không dứt.

Bảy năm trước không, bảy năm sau cũng không.

Nhưng một ngày kia, khi anh phát hiện mình ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C74 - Ngoại truyện

3 năm trước

C73 - Chương 74

3 năm trước

C72 - Chương 73

3 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1

3 năm trước

C2 - Chương 2

3 năm trước

C3 - Chương 3

3 năm trước

C4 - Chương 4

3 năm trước

C5 - Chương 5

3 năm trước

C6 - Chương 6

3 năm trước

C7 - Chương 7

3 năm trước

C8 - Chương 8

3 năm trước

C9 - Chương 9

3 năm trước

C10 - Chương 10

3 năm trước

Trang 1/8

BÌNH LUẬN TRUYỆN