ĐỌC TRUYỆN DỊ GIỚI HAY NHẤT | TRUYỆN DỊ GIỚI MỚI FULL

Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Dị Giới

Vô Niệm
Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Dị Giới ,Truyện Sắc

Lôi Ảnh
Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Dị Giới ,Nữ cường

Lăng Vi Tuyết Thiến
Khuynh Đảo Thiên Hạ: Tôn Giả Cái Thế

Khuynh Đảo Thiên Hạ: Tôn Giả Cái Thế

Dị Giới

Mạt U
Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Dị Giới ,Nữ cường

Dã Bắc
Dục Uyển

Dục Uyển

Dị Giới ,Truyện Sắc

Mạc Lam Huệ
Phượng Nghịch Cửu Thiên

Phượng Nghịch Cửu Thiên

Dị Giới ,Nữ cường

Chu Ngọc
Pháp Y Quỷ Tiên

Pháp Y Quỷ Tiên

Dị Giới

Khổ Hải Quỷ Nhai
Kim Nhật Hà Nhật Hề

Kim Nhật Hà Nhật Hề

Dị Giới

Vi Vũ Hàm
Mỹ Diện Vương Gia

Mỹ Diện Vương Gia

Dị Giới

Nhật Tâm
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Dị Giới

Sanh Lạc Lạc
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Dị Giới

Tử Dạ Nguyệt
Thú Giới Trà Chủ

Thú Giới Trà Chủ

Dị Giới

Lão Bối
Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Dị Giới

Tử Sắc Kinh Cức
Vệ Sĩ

Vệ Sĩ

Dị Giới

Hương Tiểu Mạch

ĐÃ HOÀN THÀNH