Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Ngôn Tình ,Nữ cường

Tùy Hiểu Tình
Ác Nam Không Thể Trêu Vào

Ác Nam Không Thể Trêu Vào

Ngôn Tình ,

Nghiên Tình
Ác Nhân Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước

Ác Nhân Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước

Ngôn Tình ,

Tả Vân
Ác Phu Đương Đạo

Ác Phu Đương Đạo

Ngôn Tình ,

Hương Nại Nhi
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là  chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ngôn Tình ,

Vũ Nhi Phiêu
Mua Phu

Mua Phu

Ngôn Tình ,

Lâu Vũ Tình
Yêu Phải Vợ Trước

Yêu Phải Vợ Trước

Ngôn Tình ,

Trạm Thanh
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Ngôn Tình ,Nữ cường

Tiên Chanh
Ác Điêu

Ác Điêu

Ngôn Tình ,Truyện Ngược

Bồng Vũ
Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

Ngôn Tình ,

Cổ Linh
Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

Ngôn Tình ,

Bồng Vũ
Át Chủ Bài Tàn Bạo

Át Chủ Bài Tàn Bạo

Ngôn Tình ,

Cận Lam
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Ngôn Tình ,

Phỉ Phỉ
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Ngôn Tình ,

Hồ ly
Xưng Bá Thiên Hạ

Xưng Bá Thiên Hạ

Ngôn Tình ,

Phỉ Phỉ

ĐÃ HOÀN THÀNH