Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không

[Nguyệt Chi Bộ Khúc Thứ Hai] - Hỏa Nguyệt

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Sủng

Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại

hần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương]

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Ép Khô Nam Phụ

Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Ngôn Tình] Đọa Tiên

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Cương Thi Dị Truyện

Huyền Huyễn, Linh Dị, Xuyên Không, Trinh Thám, Khác

Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Công Chúa Hòa Thân

Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Bạch Phát Hoàng Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ 2)

Truyện Teen

Đời Con Gái, Tin Vào Ai?

Truyện Teen

ĐÃ HOÀN THÀNH