Hổ Lang Chi Sư

Trinh Thám

Tặc Đảm

Võng Du

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Trinh Thám

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Ngôn Tình

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Đô Thị

Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Trinh Thám

Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Ngôn Tình

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy

Ngôn Tình

Hoàng Hậu Lười

Ngôn Tình

Lãng Tích Hương Đô

Dị Giới

Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Ngôn Tình

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Trinh Thám

Sỹ Đồ Phong Lưu

Đô Thị

Thông Thiên Đại Thánh

Xuyên Không

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Ngôn Tình

ĐÃ HOÀN THÀNH