Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống

Ngôn Tình

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Tiên hiệp

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Tiên hiệp, Huyền Huyễn

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Truyện Teen

Không Ô Nhiễm Không Gây Hại

Ngôn Tình

Chứng Kiến Thần Thám

Ngôn Tình

Phong Lưu Thánh Vương

Kiếm hiệp

Trúc Mã Là Đại Nhân

Truyện Teen

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Ngôn Tình

Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Ngôn Tình

Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Truyện Teen

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Đô thị

Nghịch Thế Vũ Thần

Tiên hiệp

Vô Cực Chưởng Khống Giả

Dị Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Huyền Huyễn

ĐÃ HOÀN THÀNH